November 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
4
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
5
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
6
7
8
9
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/9/2020 11/12/2020, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Report Cards Go Home
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
10
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/9/2020 11/12/2020, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
11
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/9/2020 11/12/2020, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
12
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/9/2020 11/12/2020, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
13
14
15
16
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
17
18
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
19
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
20
21
22
23
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Make-up Monday 3 PM 4 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
24
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
25
26
27
28
29
30
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Mid-term
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
1
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
2
 • Green Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
3
 • Blue Day
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
4
5
Loading...